Navigation Template Maintenance

PageEntry in naviNavi transcludedComment
Amos Ekhalieyesyes
Bernardo Ribeiroyesyes
Bobbie Friberg da Cruzyesyes
Captain (association football)yesno
David Ramadingayeyesyes
Dever Orgillyesyes
Diego Assisyesyes
Dmytro Oleksandrovych Voloshynnoyes
Duarte Tammilehtoyesno
Echiabhi Okodughanoyes
Gustav Långbackanoyes
IFK Mariehamnyesno
Jani Lyyskiyesyes
Jarkko Värttönoyes
Johannes Nordströmnoyes
Josef Ibrahimyesyes
Josh Wicksnoyes
Juho Mäkeläyesyes
Kris Brightnoyes
Luca Bellisomonoyes
Luis Solignacyesyes
Marcus Olofssonnoyes
Markus Paatelainennoyes
Mattias Wiklöfnoyes
Mikko Paatelainennoyes
Médoune Gueyenoyes
Otso Virtanenyesyes
Patrick Byskatayesyes
Pekka Lyyskiyesyes
Petteri Forsellyesyes
Robin Östlindyesyes
Roger Thompsonyesyes
Saihou Jagnenoyes
Sebastian Strandvallnoyes
Simon Enqvistnoyes
Simon Nurmeyesyes
Tommy Wirtanenyesyes
Toni Lehtinennoyes
Wilhelm Ingvesnoyes
Willis Ochiengnoyes